Menu Zamknij

Spotkanie Zarządu ZKS Olimpia Elbląg z Prezydentem Miasta Witoldem Wróblewskim.

Dnia 1 grudnia w Urzędzie Miejskim w Elblągu odbyło się spotkanie Zarządu ZKS Olimpia Elbląg z Prezydentem Miasta Witoldem Wróblewskim oraz Dyrektorami Departamentu Sportu Arkadiuszem Kolpertem i Dyrektorem MOSiRu Markiem Kucharczykiem.

Celem spotkania było podsumowanie działalności w 2022 roku oraz planowanie wspólnych inicjatyw w kolejnym 2023 roku.

Zarząd Klubu podziękował za dotychczasową współpracę w szkoleniu młodzieży przynoszące widoczne efekty w grze naszych wychowanków w I zespole.

W latach 2015-2022 wsparcie dla ZKS Olimpii z Samorządu Elbląskiego wyniosło ponad 20 mln zł. Na tę kwotę składają się m.in. środki finansowe przeznaczone na przebudowę stadionu przy ul. Agrykola, dotacje na prowadzenie szkolenia dzieci, młodzieży i seniorów, a także utrzymanie obiektów, z których bezpłatnie korzystają zawodnicy ZKS Olimpii.

Realizacja autorskiego programu szkolenia w ZKS Olimpia Elbląg od 2014 roku, przy współpracy z Panem Prezydentem Witoldem Wróblewskim, Urzędem Miejskim w Elblągu oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, pozwoliła zbudować solidny zespół seniorów, zaliczany do czołówki II ligi, a Akademii Piłkarskiej Olimpii Elbląg zdobyć certyfikat Złotej Gwiazdki PZPN – jako jedynemu klubowi w województwie warmińsko-mazurskim.

Prezydent Witold Wróblewski podczas spotkania poinformował o rozpoczęciu kolejnych prac na stadionie przy ul. Agrykola, tym razem związanych z realizacją zadania pn. „Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, modernizacji kas biletowych, rewitalizacja nawierzchni od ul. Agrykola oraz budowa parkingu”. Inwestycję zrealizuje Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz z siedzibą w Elblągu. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022, a koszt prac wyniesie 638 232 zł. Wykonawca ma trzy miesiące na realizację prac.

Prezydent Wróblewski dodał, że w projekcie budżetu Miasta Elbląg na 2023 r. zabezpieczono środki finansowe na wykonanie koncepcji przebudowy stadionu przy ul. Agrykola. Strony ustaliły, że powstanie grupa robocza, która wypracuje kolejność prac i koncepcję przebudowy stadionu w ramach możliwości finansowych Miasta Elbląg.

Prezydent Wróblewski zadeklarował dalsze wsparcie dla ZKS Olimpii w prowadzeniu szkolenia dzieci, młodzieży i seniorów.


GŁÓWNYMI SPONSORAMI OLIMPII ELBLĄG SĄ: