Menu Zamknij

Odpowiedź klubu na list otwarty wystosowany przez Kibiców Olimpii Elbląg.

Drodzy Kibice i sympatycy naszego klubu – poniżej znajdziecie odpowiedzi na pytania, które padły w skierowanym do nas liście otwartym.

Co takiego stało się w ostatnich dniach, że prezydent ignorujący Klub przez całą kadencję, w środku kampanii referendalnej znajduje czas na spotkanie w sprawach Olimpii?

Spotkania z Panem Prezydentem odbywają się systematycznie kilka razy w roku, a zawsze na koniec roku Zarząd Klubu ma zwyczaj podziękowania za dotychczasową pomoc i rozmawia na temat przyszłości, aby móc zaplanować budżet Klubu na kolejny rok.

Czy nie jest to wikłanie Klubu w polityczne rozgrywki, które po bardzo prawdopodobnym referendum mogą mieć dla niego negatywne skutki?

Klub jest apolityczny i współpracuje ze wszystkimi środowiskami, które chcą pomóc Olimpii w rozwoju sportowym i awansie na wyższy poziom rozgrywek. Uważamy, że należymy do jednej grupy, której na imię OLIMPIA ELBLĄG.

Czy informacja o 20 milionach miejskiego wsparcia dla Olimpii na przestrzeni ostatnich lat jest prawdziwa? Jeśli tak, to w jakiej formie przekazano środki i co zawiera się w podanej kwocie?

Działania i wsparcie dla Olimpii Elbląg w latach 2015-2022 według danych Urzędu Miasta w Elblągu
Dotacje, umowy promocyjne (lata 2015 – 2022)6 408 871,00 zł
Przebudowa stadionu przy ul. Agrykola (lata 2015 – 2022)9 002 349,00 zł
Bezpłatne udostępnianie obiektów (lata 2015-2022)5 548 520,00 zł
 20 959 740,00 zł

Obiekty miejskie, z których korzystają piłkarze ZKS Olimpii, czyli stadion przy ul. Agrykola i boiska przy ul. Skrzydlatej, znajdują się na utrzymaniu Miasta Elbląg.

Jakie ustalenia zapadły na spotkaniu? Na co może liczyć Olimpia ze strony miasta w 2023. roku?

Prezydent naszego Miasta zapewnił, że w roku 2023 roku Olimpia Elbląg otrzyma co najmniej tyle samo środków finansowych co w 2022 roku.

Czy miasto wycofało się z kompromitujących 65 tys. zł na inwestycje w stadionową infrastrukturę i zaczęło poważnie myśleć o inwestycji w nowy stadion dla Elbląga?

Rozpoczęły się prace zespołu roboczego, który ma wskazać kierunek inwestycji. Najbliższe spotkanie planowane jest na czwartek 15 XII 2022 r. z udziałem Pana Prezydenta, Urzędników oraz Zarządu naszego Klubu.

Kto był inicjatorem spotkania, Klub czy miasto?

Inicjatorem spotkania była OLIMPIA ELBLĄG, a celem podziękowanie i ustalenie założeń budżetowych dla naszego Klubu na rok 2023.

Czy została wyjaśniona sprawa opóźnienia i znacznego okrojenia środków przeznaczonych na realizację wygranego głosami kibiców zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 r. dot. modernizacji okolic stadionu oraz czy zakończono farsę pt. wpisanie stadionu do rejestru przez konserwatora zabytków?

Inicjatorem inwestycji z Budżetu Obywatelskiego jest Stowarzyszenie Kibiców Olimpii Elbląg, które było zapraszane na spotkania określające zakres prac remontowych. Teren wokół stadionu oraz niektóre elementy stadionu są od wielu lat wpisane do rejestru zabytków.

Autor wniosku złożonego do Budżetu Obywatelskiego załączył opis zadań i kosztorys, na podstawie którego oszacowano wykonanie prac na 500 tys. zł. Taka informacja była ogólnodostępna. Pan Prezydent Witold Wróblewski podjął decyzję o zwiększeniu kwoty na realizację tego zadania do wysokości 638 232 zł.

Od samego początku procedowania wniosku Urząd Miejski w Elblągu informował, że zaproponowany zakres prac będzie musiał uzyskać pozytywną opinię konserwatora zabytków, gdyż planowane inwestycje znajdują się na obszarze wpisany do rejestru zabytków. I tak np. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu wykluczył możliwość lokowania przy ścieżce parkowej od strony ul. Agrykola stanowisk postojowych ze względu na prawnie chronioną zieleń w tym obszarze.

Jaką rolę w klubie pełni i co robił na spotkaniu Dariusz Kaczmarczyk, persona non grata w szatni Olimpii?

Pan Dariusz Kaczmarczyk jest Wiceprezesem Stowarzyszenia ZKS OLIMPIA ELBLĄG, a od zakończenia rundy jesiennej przestał pełnić funkcję Kierownika I zespołu naszego Klubu.

Pragniemy nadmienić, że w strukturach ZKS OLIMPII ELBLĄG znajdują się przedstawiciele środowiska kibicowskiego – 3 osoby znajdują się w składzie członków Walnego Zebrania Klubu oraz 2 osoby w Zarządzie, które są informowane o spotkaniach, na których niestety się nie pojawiają.


GŁÓWNYMI SPONSORAMI OLIMPII ELBLĄG SĄ: