Menu Zamknij

INFORMACJE DLA MEDIÓW PRZED MECZEM Z MOTOREM

W związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19, prosimy wszystkich przedstawicieli mediów o zapoznanie się z poniższymi zasadami organizacyjnymi obowiązującymi podczas meczu z Motorem Lublin.

I. Główne wytyczne dla przedstawicieli mediów

 1. Wnioski o akredytacje na poszczególne mecze należy składać bezpośrednio na adres promocja@zksolimpia.pl.
 2. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. O jej przyznaniu decyduje klub.
 3. Status przyjęcia lub odmowy wniosku zostanie przekazany mailowo w formie odpowiedzi na maksymalnie 48h przed meczem.
 4. Akredytacja może zostań odebrana lub cofnięta za złamanie regulaminu rozgrywek lub przepisów prawa powszechnego, w szczególności dot. COVID-19.
 5. Wywiady w przerwie nie mogą być przeprowadzane.
 6. Konferencja prasowa po meczu odbywa się odrębnie dla obu drużyn (po jednym szkoleniowcu i jednym zawodniku). Konferencję przeprowadza rzecznik klubu gospodarza, który znajduje się na liście izolacji.
 7. Dopuszcza się możliwość przesłania pytań drogą SMS rzecznikowi prasowemu, który w imieniu dziennikarza zadaje pytania.
 8. Rzecznik prasowy ma prawo dowolnego wyboru zadawanych pytań i nie ma obowiązku zadawania wszystkich pytań, jakie zostaną przesłane przez dziennikarzy.
 9. Na czas obowiązywania regulaminu rezygnuje się ze strefy mieszanej. Istnieje możliwość indywidualnych rozmów przez telefon umawianych przez rzecznika.
 10. Protokoły meczowe ze składami do dziennikarzy i partnera TV dostarczane są przez klub gospodarza drogą elektroniczną.
 11. Wejście na teren obiektu będzie możliwe tylko bramą od strony ul. Wspólnej.

II. Założenia ogólne

 1. Regulamin określa podstawowe zasady organizacji meczów w okresie stanu epidemii i obowiązuje do odwołania lub do zakończenia sezonu.
 2. Regulamin określa specjalne zasady organizacji meczów w ramach rozgrywek piłkarskich 2 ligi w sezonie 2020/2021.
 3. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie maksymalnie bezpiecznej organizacji meczów, przy zachowaniu minimum liczby osób niezbędnych do organizacji  meczu oraz zachowania pomiędzy nimi bezpiecznego dystansu.
 4. Wszystkie osoby znajdujące się na stadionie zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa powszechnego dotyczącego przestrzegania reżimu higienicznego, w szczególności zakrywania ust i nosa.
 5. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są jedynie zawodnicy, sztaby szkoleniowe oraz sędziowie w trakcie zawodów i rozgrzewki.
 6. Ustala się, iż w trakcie zawodów na stadionie / terenie zawodów mogą przebywać jedynie osoby niezbędne dla prawidłowej organizacji zawodów, w tym zawodnicy, sztaby trenerskie, sędziowie, przedstawiciele producenta sygnału telewizyjnego, niezbędni przedstawiciele klubów piłkarskich, przedstawiciele mediów, w tym fotografowie, służby medyczne, policja, straż pożarna, osoby pełniące funkcję członków służby informacyjnej i porządkowej (stewardzi), przedstawiciele POLADA oraz przedstawiciele podmiotów organizujących rozgrywki. Limity obecności tych osób są określone w niniejszym regulaminie i mogą być zmieniane przez organizatora rozgrywek w zależności od zmian przepisów prawa powszechnego dotyczącego przestrzegania reżimu higienicznego.
 7. Kluby są upoważnione do podejmowania wszelkich dodatkowych działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa osób obecnych na stadionie, w szczególności są upoważnione do odmowy wstępu osobom / usuwania ze stadionu osób, które nie przestrzegają zaleceń dotyczących higienicznych środków ostrożności.

III. Określenie stref na stadionie

 1. Ustala się następujący podział stref na stadionie:
  a.) Strefa zero (0) – oznacza strefę boiska, strefę techniczną, strefę brzegu boiska, wyjście na murawę, wydzielone miejsce na trybunie głównej, szatnie, korytarz do szatni, wszelkie miejsca, w których w trakcie zawodów mogą przebywać wyłącznie zawodnicy, sztaby trenerskie oraz sędziowie, w tym drogi dojścia od autokarów do szatni oraz droga powrotna oraz wydzieloną część strefy wozów transmisyjnych dla części ekipy TV pracującej w strefie zero.

UWAGA! W strefie zero mogą przebywać jedynie osoby, które przeszły proces izolacji oraz mają wykonane aktualne badania.

b.) Strefa jeden (1) – obejmuje wszystkie miejsca poza strefą zero. Strefa jeden oznacza wszystkie trybuny (oprócz miejsca wydzielonego na trybunie głównej), pomieszczenia gospodarcze znajdującej się w bezpiecznej odległości od strefy zero, teren obiektu do zewnętrznego ogrodzenia oraz strefę wozów transmisyjnych z zastrzeżeniem określonym w punkcie 1.

 1. Między strefą zero, a strefą jeden obowiązuje bezwzględny zakaz przemieszczania się.
 2. Osoby uprawnione do przebywania w strefie 1 nie są upoważnione do przebywania w strefie zero.
 3. W strefie 1 mogą znajdować się dziennikarze (10 osób), fotoreporterzy (5 osób), spiker, obsługa telebimu/zegara/tablicy wyników, służba techniczna klubu (tj. pracownik odpowiedzialny za branding i stan boiska, bramek etc.; dotyczy pracowników, którzy nie przeszli procesu izolacji i nie posiadają wyników badań), delegat i/lub obserwator, sędziowie VAR, kierownik ds. bezpieczeństwa, straż pożarna, policja, służba porządkowa (10), przedstawiciele ekip TV (tj. komentatorzy, operatorzy kamer, reporter, osoby techniczne – w okresie realizacji transmisji telewizyjnej),. Liczba tych osób powinna być ograniczona.
 4. Wszystkie osoby są zobowiązane do zachowania dystansu zgodnie z przepisami prawa powszechnego oraz zakrywania ust i nosa podczas przemieszczania się.
 5. Osoby znajdujące się w strefie jeden po zakończeniu spotkania powinny opuścić obiekt, jak najszybciej to możliwe.