Menu Zamknij

Dziękujemy Miastu za docenienie naszego Klubu w prowadzeniu naszej działalności przez wsparcie nas największymi dotacjami w 2023 roku dla podmiotów sportowych!

Pragniemy serdecznie podziękować naszemu Miasto Elbląg na czele z Panem Prezydentem Witoldem Wróblewskim za docenienie naszego Klubu w prowadzeniu naszej działalności przez wsparcie nas największymi dotacjami w 2023 roku dla podmiotów sportowych. Trwa to od kilku lat i jest kontynuowane.

Rok 2022 był czasem budowania stabilizacji i przygotowaniem się do próby walki o awans.

Otrzymaliśmy na rok 2023 następujące środki miejskie:

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży – 168.000 zł

Szkolenie w różnych dyscyplinach – 376.500 zł

Ferie – 7.500 zł

Przed nami jeszcze różne konkursy, a zwłaszcza na działania wakacyjne. Mam nadzieję, że również przychylnie będą rozpatrywane dzięki dobrej naszej ofercie i merytorycznej ocenie.

Oprócz bezpośredniego wsparcia finansowego na działalność Klubu w jego statutowych kierunkach otrzymujemy od Miasta bezpłatnie bazę sportową i lokalową (boiska przy ul. Skrzydlatej, stadion i budynek przy ul. Agrykola) ,która jest kolejnym ogromnym wsparciem Samorządu dla naszego funkcjonowania. Koszty korzystania z obiektów w cenach komercyjnych przekraczają rocznie 1,5 miliona zł. Dodatkowo mamy wydzierżawione od Miasta obiekty przy ul. Moniuszki, co sprawia, że posiadamy najlepszą bazę treningową nie tylko w naszym województwie.

Dzięki tym działaniom nasze Miasto zawsze będzie głównym Sponsorem naszego Klubu. Często nie zauważa się wsparcia poza finansowego, które pozwala na codzienne funkcjonowanie i zajęcia treningowe naszych zawodników. Często bywa tak, że Kluby w innych miastach płacą za korzystanie z obiektów.

Jeszcze raz środowisko olimpijskie pragnie podziękować Panu Prezydentowi Witoldowi Wróblewskiemu, wraz z jego współpracownikami w Urzędzie Miasta oraz MOSiR Elbląg, za dobre decyzje dla ZKS Olimpii Elbląg i danie nadziei na możliwość osiągnięcia sukcesów sportowych.

Cieszę się, że możemy na Was liczyć i widzimy w Was partnerów godnych nazywania się prawdziwym kibicem ZKS OLIMPIA ELBLĄG.

Wspólnie budujmy silny Klub ZKS OLIMPIĘ ELBLĄG.

Mamy nadzieję, że naszymi działaniami i wynikami przyniesiemy chlubę naszemu Miastu.


GŁÓWNYMI SPONSORAMI OLIMPII ELBLĄG SĄ: