Menu Zamknij

AKADEMIA WRACA DO ŻYCIA

Oficjalnie od dzisiaj (7.05) Piłkarska Akademia ZKS Olimpia Elbląg wznawia zajęcia treningowe, a pierwszą grupą, która wybiegnie na murawę będzie Młodzik (2007). Dzięki przygotowanemu harmonogramowi trenerzy będą spotykali się ze swoimi podopiecznymi na boiskach przy ul. Moniuszki oraz ul. Skrzydlatej. Dodatkowo każdy zawodnik musi uprzednio wcześniej zapoznać się z regulaminem, podporządkować się jego zasadom i uzyskać zgodę rodzica, by móc wziąć udział w treningach.


Zasady zajęć treningowych organizowanych przez
ZKS Olimpia Elbląg w trakcie stanu epidemicznego:

 • Prowadzenie zajęć w małych grupach: 6 zawodników + trener;
 • Stałe listy grup treningowych pozwalające na identyfikację uczestników;
 • Wypełnienie przez zawodników/rodziców ankiety medycznej;
 • Prowadzenie zajęć na zewnątrz na boiskach o dużych powierzchniach;
 • Uprzednia weryfikacja stanu zdrowia dziecka – wypełnienie przez rodzica ankiety medycznej;
 • Zachowanie dystansu przez osoby przyprowadzające dziecko;
 • Wejście na obiekt treningowy tylko zawodników klubu w godzinach ustalonych w harmonogramie zajęć;
 • Brak możliwości korzystania z szatni i budynku klubowego;
 • Zachowanie zasad higieny zgodnie z wymogami;
 • Dezynfekcja rąk  zawodników przed i po treningu;
 • Regularna dezynfekcja sprzętu treningowego;
 • Dobieranie odpowiednich form i środków treningowych minimalizujących ryzyko bezpośredniego kontaktu;
 • Zawodnik udaje się bezpośrednio na wyznaczone boisko treningowe;
 • Wejście na obiekt odbywa się tylko i wyłącznie od strony ul. Moniuszki;
 • Zawodnicy przychodzą przebrani i gotowi do zajęć;
 • Wszyscy zawodnicy przynoszą podpisaną butelkę z wodą oraz w miarę możliwości swoją piłkę;
 • Zawodnik może zostać niedopuszczony do zajęć, jeżeli przejawia którekolwiek z objawów wskazujących na zakażenie;
 • Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania trenera o niepokojących objawach chorobowych dziecka;
 • W razie pojawienia się nowych wytycznych od Ministerstwa Sportu lub PZPN, Klub zastrzega możliwość zmian w organizacji zajęć.

Dla usprawnienia funkcjonowania zajęć obiekt treningowy przy ul. Moniuszki został podzielony na 5 części: Boisko główne oraz Boiska od 1 do 4. Obiekty naturalne i sztuczne przy ul. Skrzydlatej także pozostają do dyspozycji trenerów. 

Aktualny harmonogram zakłada dwa treningi w tygodniu dla każdego rocznika. Zajęcia będą trwały 45 minut, a po każdym z nich będzie zarządzona obowiązkowa 15-minutowa przerwa.

Pierwszy trening rozpocznie się dzisiaj (7.05) o godzinie 14:00 na Boisku 2 przy ul. Moniuszki 29.