Oficialna strona klubu sportowego Olimpia Elbląg

15 wrzesień

Informacje z klubu

Informacje z klubu

Decyzją Zarządy ZKS Olimpia Elbląg z dnia 15.08.2015 wprowadza się następujące zasady dotyczące wchodzenia na stadion przy Agrykola 8 w dniu meczowym.

Wszyscy zawodnicy systematycznie opłacający składki członkowskie oraz trenerzy i kierownicy drużyn ZKS Olimpii Elbląg wchodzą na mecze za darmo. Listę aktualnie uprawnionych do wejścia na mecz przesyłać będzie Biuro Akademii Klubu dzień przed meczem do godziny 20:00;

Rodzic, opiekun zawodnika (jedna osoba) trenującego w grupach młodzieżowej Olimpii Elbląg zobowiązany jest do nabycia biletu ulgowego na trybunę A w kwocie 5 zł. Rodzic, opiekun nabywa bilet w kasie stadionu podając dane osobowe i numer PESEL będąc wraz z dzieckiem;

Powyższe zasady dotyczą zawodników i ich rodziców, opiekunów sekcji kajakarstwa i zapasów Olimpii Elbląg;

Rodzina oraz zaproszeni goście zawodników pierwszej drużyny Olimpii Elbląg odbierają swoje bilety w kasie stadionu; lista imienna będzie dostarczana na dzień przed meczem; każdemu zawodnikowi przysługuje jedne bilet;

Zgodnie z uchwałą PZPN oraz przepisami związanymi z organizacją imprezy masowej czyli identyfikacją osób na stadionie, nie obowiązują żadne darmowe wejścia na podstawie legitymacji WMZPN, PZPN czy innych, chyba że dana osoba zgłosi swój udział w imprezie masowej minimum dwa dni przed meczem. Legitymacja musi być aktualna na dany sezon.

Pracownicy klubu, zaproszeni goście, delegaci wchodzą na obiekt za okazaniem identyfikatora lub karnetu


Powyższe rozporządzenie Zarządu ZKS Olimpia Elbląg obowiązywać będzie do czasu wydania przez Klub specjalnych Kart Zawodnik (dla każdej osoby trenującej i pracującej w Olimpii Elbląg, Karty VIP dla sponsorów i zaproszonych gości oraz Karty Kibica).
Decyzje Zarządu ZKS Olimpia Elbląg wynikają z wymogów organizacji imprez masowych. Zarząd zobligowany jest wywiązać się z pełnej identyfikacji osób przebywających na stadionie przy Agrykola 8 podczas meczów Olimpii Elbląg.
Zarząd ZKS Olimpia Elbląg przeprasza za utrudnienia, liczy na zrozumienie i wyrozumiałość.